Agenda

Op woensdag 27 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De aanvangstijd is 20.00h, de locatie is de Aula in Grijpskerk, Herestraat 18 (ingang zijde Jumbo).

De agenda van de ALV 2024 is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Herdenking overleden leden 2023
  4. Bespreking en vaststelling notulen ALV 2023. De conceptnotulen van 2023 zijn hier te vinden.
  5. Jaarverslag 2023
  6. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

Pauze

  1. Bestuursvacatures en bestuursverkiezing

Kandidaten voor de openstaande functie van algemeen bestuurslid kunnen zich tot aan de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

  1. Vaststelling contributie en tegemoetkoming op de eindnota m.i.v. 2025.
  2. Vaststelling huishoudelijk reglement. Het concept is hier te vinden.
  3. Rondvraag